De verkoop van producten op de desbetreffende Website, met adres www.loccitane.nl, wordt uitgevoerd door M&L Distribution (France) SARL , naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.097.000 euro, waarvan de hoofdzetel gelegen is Zone Industrielle Saint Maurice 04100 Manosque, Frankrijk, ingeschreven in het Register van Koophandel en Bedrijven te Manosque onder het nummer 317 097 350 (hierna vernoemd als L’OCCITANE).
 

 


 

 

Producten en Geschenkkaarten


Producten en Geschenkkaarten

Comform het artikel L.111-1 van het Consumenten Wetboek, kan de klant voorafgaand van de bestelling kennis nemen over de essentiële karakteristieken van de producten, geschenkkaarten die hij wil bestellen op de website.

Producten

De producten, die te koop worden aangeboden op de website met het adres www.loccitane.nl vormen het productaanbod van L’Occitane. L’Occitane behoudt het recht om op ieder moment haar collectie te wijzigen en de lijst en de productgamma’s aan te passen. 
De productfoto’s gepresenteerd op onze website zijn niet bindend.

Geschenkkaarten

De geschenkkaart L’Occitane is een privé kaart en voorafbetaald bij de bestelling. De geschenkkaart is geldig gedurende 12 maanden te tellen vanaf de bestelling via Internet of bij aankoop in één van de deelnemende boetieks https://nl.loccitane.com/FO/Content/storenl/geschenkenkaart.aspx onder de voorwaarden vermeld op de website en zolang de voorraad strekt. Na de vervaldatum kan de geschenkkaart niet meer gebruikt worden.

De geschenkkaart zal door L’Occitane geactiveerd worden op het moment van de bestelling via internet of bij aankoop in één van de deelnemende boetieks https://nl.loccitane.com/FO/Content/storenl/geschenkenkaart.aspx.

Ze mag gebruikt worden in één of meerdere keren binnen de limiet van de waarde en aangevuld worden door een ander geaccepteerd betaalmiddel. Meerdere geschenkkaarten kunnen niet gecumuleerd worden voor eenzelfde aankoop. De geschenkkaart wordt automatisch volledig gedebiteerd als het totaal bedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de kaart bij de online aankoop.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de geschenkkaart is beschikbaar in de boetieks of op het telefoonnummer 0032 3 880 60 39 (lokaal tarief).

In de boetiek kan de kaart één keer geladen worden voor een bedrag tussen € 15 en € 150. Op de website loccitane.be zal de kaart een vast bedrag hebben van € 25, € 50, € 75, € 100 en € 150.

 

De geschenkkaart aangekocht via de website www.loccitane.nl zal gebruikt worden : 
- bij aankoop van producten op dezelfde website volgens de hieronder vermelde procedure, 
- bij aankoop van producten in één van de deelnemende boetieks https://nl.loccitane.com/FO/Content/storenl/geschenkenkaart.aspx
L’Occitane kan niet verantwoordelijk worden gesteld als bepaalde boetieks uit de onderstaande lijst niet meer open zijn en/of niet meer de geschenkkaart kunnen aanvaarden, om welke reden ook. 
Iedere terugname van de geschenkkaart, die niet voortvloeit uit de uitoefening van de wettelijke garantie of van het herroepingsrecht, komt niet in aanmerking. De geschenkkaart kan niet vervangen of terugbetaald worden in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheid. 
De geschenkkaart aangekocht op de website www.loccitane.nl of in één van de boetieks in België is enkel activeerbaar in België en op de website www.loccitane.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                Begin van de paginaE-geschenkkaart

De L’Occitane e-geschenkkaart is een persoonlijke en prepaid kaart die alleen aangekocht kan worden via de link https://nl-loccitane.buybox.net/

De klant heeft 5 keuzes tijdens de aankoop:

- Ontwerpen en direct afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart

- Ontwerpen en later afdrukken van de L’Occitane e-geschenkkaart

- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en het direct verzenden per e-mail

- Ontwerpen van de L’Occitane e-geschenkkaart en het later verzenden per e-mail

- Deelname aan een reeds gemaakt L’Occitane e-geschenkkaart

De L’Occitane e-geschenkkaart heeft een geldigheidsduur van 365 dagen onder de voorwaarden als vermeld op de site en binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. Na deze termijn vervallen de e-geschenkkaarten en het ongebruikte saldo.

De L’Occitane e-geschenkkaart wordt geactiveerd na de bestelling via Internet. Het kan gebruikt worden in één of meerdere keren, binnen de grenzen van zijn waarde en aangevuld worden met een ander betaalmiddel. Verschillende e-geschenkkaarten zijn niet cumuleerbaar voor een dezelfde aankoop. De e-geschenkkaart is niet cumuleerbaar met de L’Occitane geschenkkaart. De waarde van de L’Occitane e-geschenkkaart wordt automatisch afgeschreven. Als het aankoopbedrag hoger is dan het saldo van de kaart, moet de betaling met een ander betaalmiddel worden aangevuld.

Het saldo en de geldigheidsdatum van de e-geschenkkaart kan geraadpleegd worden bij de Klantenservice L’Occitane en Provence (kost 4,5 ct/gesprek en 10 ct/minuut plus de gebruikelijke belkosten)

De L’Occitane e-geschenkkaart kan slechts één keer opgeladen worden op de site www.loccitane.nl, voor een bedrag tussen €15 tot €150. Ze hebben een vaste waarde van €15, €50, €100 en €150.

De e-geschenkkaart besteld via www.loccitane.nl kan enkel gebruikt worden op de site www.loccitane.nl volgens de procedure die hieronder wordt beschreven, of in de deelnemende boetieks. https://nl.loccitane.com/onze-boetieks,50,2,23650,228925.htm?Country=Netherlands L’Occitane is niet aansprakelijk in het geval dat sommige vermelde boetieks niet meer zouden deelnemen.

De L’Occitane e-geschenkkaart gekocht op de site www.loccitane.nl kan enkel gebruikt worden in Nederland en op www.loccitane.nl

Er zal geen rekening gehouden worden met een retour van de L’Occitane e-geschenkkaart die niet afkomstig is uit de uitoefening van de garantie of van het herroepingsrecht.

De L’Occitane e-geschenkkaart zal niet vervangen of terugbetaald worden in geval van verlies, diefstal, vervalsing of verstrijken van geldigheidsdatum.

De opdracht van een e-geschenkkaart wordt automatisch verzameld en verwerkt door BuyBox namens L’Occitane. De correctie en verzet van alle persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, wordt uitgeoefend door het volgende e-mailadres: contact.nl-nl@loccitane.com of door het volgende adres: L’OCCITANE EN PROVENCE - Klantenservice - Desguinlei 6 - 2018 ANTWERPEN

Begin van de paginaVerkoper

De verkoop van producten op de desbetreffende Website, met adres www.loccitane.be, wordt uitgevoerd door RELAIS L’OCCITANE, naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.097.000 euro, waarvan de hoofdzetel gelegen is Zone Industrielle Saint Maurice 04100 Manosque, Frankrijk, ingeschreven in het Register van Koophandel en Bedrijven te Manosque onder het nummer 317 097 350 (hierna vernoemd als L’OCCITANE).

Begin van de paginaBestelling

Op de Website
De wijze van bestelling wordt stapsgewijs uitgelegd op de Website.

Via de telefoon: 0032.(0)3.880.60.30 (lokaal tarief)
U kan uw bestelling telefonisch doorgeven van maandag tot vrijdag tussen 10u00 en 12u30 en tussen 13u30 en 17u00.
U kan betalen via kredietkaart.
Vergeet niet om uw bestelling voor te bereiden en uw kredietkaart bij de hand te houden op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.
Voorafgaand aan iedere transactie, erkent u vanaf nu kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze onvoorwaardelijk te zullen respecteren.

Geschenkverpakking
Cadeaudozen of zakken worden gratis ter beschikking gesteld door L’OCCITANE. Op verzoek kunnen pakjes en cadeaus op voorhand worden gemaakt door L’OCCITANE

Begin van de paginaLevering

Plaats van levering
L’OCCITANE levert de colis af in Nederland.
De producten zullen worden verstuurd naar het leveringsadres dat werd opgegeven bij de bestelling.

Leveringskosten
Het bedrag van de leverings is inclusief BTW.
De leveringskosten vervallen voor elke bestelling groter of gelijk aan 50 €.

Leveringstermijn
De standaard leveringstermijn bedraagt 2 à 3 werkdagen te rekenen vanaf de bevestiging van de bestelling. Deze termijn is slechts opgegeven ten indicatieve titel. De Verkoper kan bijgevolg niet worden gehouden tot betaling van enig bedrag in geval van overschrijding van deze termijn.

Leveringsmethodes

  METHODES KOSTEN PRINCIPE
NEDERLAND DHL 4.90€ Colis worden door DHL afgeleverd. Bij afwezigheid zal DHL tot 2 keer opnieuw langskomen om het pakje af te leveren. Vervolgens keert de bestelling terug naar L’Occitane

Standaard levering

De colis worden door DHL afgeleverd.
Het bedrag van de leveringskosten bedraagt 4,90€. Dit tarief is enkel van toepassing op leveringen binnen Nederland. De leveringstermijn bedraagt 4 tot 5 dagen na vrijgave van het pakket bij L’OCCITANE aan DHL. Vrijgave gebeurt pas nadat de betaling is bevestigd.

De colis kan worden getraceerd door middel van het colisnummer dat u via elektronische post ontvangt, of, bij gebreke hieraan, bij simpel verzoek aan de tussenpersoon van de Klantendienst.

Bij afwezigheid ter plaatse of bij onmogelijkheid te leveren door een andere reden, zal DHL het pakket nog een tweede en eventueel derde keer aanbieden.
Indien de colis niet in ontvangst wordt genomen bij de derde aanbieding, zal de colis worden teruggestuurd naar ons magazijn en zullen de leverings- en terugzendingskosten in ieder geval worden gefactureerd aan de koper. De bestelde producten zullen ofwel terugbetaald (terugbetaling of waardebon) worden, ofwel opnieuw verzonden worden op kosten van de verkoper.

Levering Exapaq

De aflevering door DHL zal persoonlijk worden afgeleverd. Bij afwezigheid ter plaatse of bij onmogelijkheid te leveren door een andere reden, zal DHL het pakket nog een tweede keer en eventueel derde keer aanbieden.

Indien de colis niet in ontvangst wordt genomen bij de derde aanbieding, zal de colis worden teruggestuurd naar ons magazijn en zullen de leverings- en terugzendingskosten in ieder geval worden gefactureerd aan de koper. De bestelde producten zullen ofwel terugbetaald (terugbetaling of waardebon) worden, ofwel opnieuw verzonden worden op kosten van de verkoper.

Laattijdige levering

In geval van onvolledigheid of vertraging van de levering, beschikt de koper over de mogelijkheid om de bestelling te annuleren bij de klantendienst van L’OCCITANE als de desbetreffende levering niet heeft plaatsgevonden binnen de 15 werkdagen na de vooropgestelde leverdatum door L’OCCITANE, met uitzondering wanneer de vertraging veroorzaakt wordt door een geval van overmacht.

 

Begin van de paginaClausule van eigendomsvoorbehoud

L’OCCITANE behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van eventuele leveringskosten, intresten en/of schadevergoedingen.

Begin van de paginaBetaling

Betalingsmodaliteiten
Betalingen kunnen worden uitgevoerd via Visa, Mastercard en American Express.

Veiligheid
Betalingen op deze Website zullen uitgevoerd worden met een kredietkaart met behulp van een beveiligd betalingssysteem. Deze Website beveiligt uw vertrouwelijke informatie met een SSL VeriSign certificaat. De uitgewisselde informatie wordt nadien gecodeerd met SSL (Secure Socket Layer) voor het wordt verwerkt.
Om de veiligheid van uw bankgegevens te garanderen, bewaart L’OCCITANE de gegevens niet.
De algemene voorwaarden van SSL VeriSign zijn onverkort van toepassing in dit verband. (https://www.verisign.com/legal-notices/index.html)

CONTROLE VAN DE TRANSACTIE
In het kader van de dienst op controle van bestellingen, kan L’Occitane contact opnemen met de Klant op gelijk welke manier, met het oog op de validatie van een transactie en kan, indien nodig, een geldig identificatiebewijs (met betrekking tot de identiteit, en/of de woonplaats en/of de gebruikte betalingswijze) opgevraagd worden. De Klant dient de ondersteunende elementen binnen 15 werkdagen na het ontvangst van het verzoek over te maken aan L’Occitane.

De Klant is in kennis gesteld dat de vertraging, de storing of het weigeren van het verzenden van het identificatiebewijs zal leiden tot de annulatie door L’Occitane van de bestelling.

De ontvangst van de identificatiebewijzen en de bevestiging van de bestelling door L’Occitane, zal de levertermijn van de bestelde goederen door de Klant met evenveel dagen doen toenemen.

Begin van de paginaKlantendienst

U kan ons contacteren
• Per e-mail : contact@nl.loccitane.com
• Per telefoon : 0032.(0)3.880.60.30 0032.(0)3.880.60.30 (lokaal tarief) van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17uur
• Per Post : L’Occitane Benelux - Desguinlei 6 - B-2018 Anvers - Belgique

Begin van de paginaBeschikbaarheid van de producten

L’OCCITANE doet al het mogelijke om de beschikbaarheid van haar producten te garanderen. De productenaanbiedingen op de Website gelden slechts voor zover de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig is, zal de bestelling automatisch vervallen en zal het bedrag van de bestelling dus niet worden aangerekend. Het is mogelijk om een nieuwe bestelling in te geven van zodra het product opnieuw voorradig is.

Begin van de paginaWettelijke garanties

L’OCCITANE respecteert het geheel van haar wettelijke verplichtingen, meer bepaald de leveringsgarantie conform artikel 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, alsook de garantie voor verborgen gebreken conform artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De producten van L’OCCITANE dienen buiten het bereik van vocht, te hoge temperaturen of een te intense verlichting te worden bewaard, en kunnen onderworpen zijn aan een vervaldatum. De producten die niet volgens de correcte stokage- voorschriften worden bewaard, zullen niet onder deze wettelijke garantie vallen.
De verbintenis tot terugname of omruiling vanwege L’OCCITANE is onder voorbehoud van de tegensprekelijke vaststelling door L’OCCITANE dat het geleverde goed niet conform de bestelling is of dat het geleverde goed behept is met een verborgen gebrek. De termijn waarbinnen de consument L’Occitane op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming bedraagt 2 maanden vanaf de dag waarop het consument het gebrek heeft vastgesteld, dus 2 maanden vanaf de levering van de bestelling.

Begin van de paginaTerugname en inwisseling

Voor iedere terugname of inwisseling aangaande de wettelijke garanties, dient men zich te wenden tot de klantendienst.

Terugname onder het herroepingsrecht
Conform het artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de koper over een termijn van 14 (veertien) dagen om de overeenkomst te herroepen. Mits het terugzenden (op eigen kosten) van het geheel van de bestelling, in de originele verpakking en zonder deze te hebben gebruikt, kan, naar keuze, een inwisseling met gelijkaardige producten van dezelfde waarde of een gehele terugbetaling van de bestelling worden verkregen. In het geval van een correcte terugzending onder het herroepingsrecht, zal L’OCCITANE alle gestorte sommen voor de desbetreffende bestelling (inclusief leveringskosten) terugstorten, binnen de periode van dertig (30) werkdagen, te tellen vanaf terugnamedatum.

Terugname om andere redenen
Elke terugname van producten, die niet het gevolg is van een wettelijke garantie of van het herroepingsrecht, zal enkel kunnen gebeuren indien dit op voorhand formeel werd overeengekomen tussen de koper en L’OCCITANE. In voorkomend geval zal een kredietnota in het voordeel van de koper worden opmaken. De transportkosten blijven voor rekening van de koper.

Modaliteiten van terugname
In ieder geval van terugname dienen de producten te worden teruggestuurd in hun originele verpakking, zonder dat ze gebruikt werden, vergezeld van een kopie van de factuur naar volgend adres:
L’Occitane Benelux
Desguinlei 6
B-2018 Anvers
Belgique

Omruiling in een fysieke L’Occitane boetiek
De omruiling wordt enkel aanvaard op producten die geleverd werden in goede staat of bij een fabricagefout.
De producten worden teruggenomen in de originele verpakking en zonder gebruikt te zijn. De omruiling kan alleen voor een hoger of hetzelfde bedrag (exclusief de transportkosten). Indien het een hoger bedrag is, moet de klant het verschil aanvullen door middel van de betalingswijze naar keuze in de L’Occitane boetieks.
Geen enkele terugbetaling of kredietnota zal gedaan worden in de boetiek.
De omruiling moet in hetzelfde land plaatsvinden dan het land van levering, uit de lijst beschikbaar op : www.loccitane.nl/boetiek/koerier
In het geval van probleem inzake de inhoud van de bestelling, gelieve u rechtstreeks tot onze Klantendienst te richten op het nummer +32 (0)3 880 60 39 (lokaal tarief)


In geval van problemen voor de regeling van uw terugname of inwisseling, de klantendienst is beschikbaar op het nummer 0032.(0)3.880.60.30 (lokaal tarief).

Begin van de paginaIntellectuele eigendom

De bedrijven van de groep L’OCCITANE zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en de industrieel- gerelateerde rechten op de Website en op de merken van L’OCCITANE, of hebben hierop minstens de gebruiksrechten.

De toegang tot de Website verleent u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, die geheel in eigendom zijn van de bedrijven van de groep L’OCCITANE.

De algemene structuur van de Website, maar ook de toegankelijke elementen op de Website, met name onder de vorm van teksten, foto’s, al dan niet geanimeerde beelden of iconen, kaarten, geluiden, video’s, software, databases, gegevens en alle andere onderdelen van de site, zijn volledig in handen van de bedrijven van de groep L’OCCITANE.

Onder geen enkele omstandigheid mogen deze zaken worden gereproduceerd, vertegenwoordigd, gewijzigd, verzonden, gepubliceerd, aangepast, op welk medium of op welke wijze dan ook, of mag de Website worden geëxploiteerd op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bedrijven van de groep L’OCCITANE. Dit verbod slaat meer bepaald, doch niet louter, op praktijken zoals sloop of het gebruik van robots voor extractie, maar ook op iedere mogelijke reproductie van welk deel dan ook van de Website, met inbegrip van het productaanbod dat wordt gepresenteerd, onder meer voor commerciële doeleinden.

Het is verboden om kaders in te voegen of kadertechnieken (« framing ») te gebruiken om een handelsmerk, logo of enige andere informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vormgeving) van de groep L’OCCITANE in te voegen, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Het is verboden om «meta tags» of enige andere « verborgen teksten » te gebruiken met vermelding van de naam of de handelsmerken van de groep L’OCCITANE, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze laatste.
Het opnemen van hyperlinks naar welk deel van de Website dan ook is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de groep L’OCCITANE.

Het gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de groep L’OCCITANE op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel van de Website, kan onderworpen worden aan passende maatregelen, meer bepaald een vordering wegens namaking.

Begin van de pagina


 

MENING OVER DE PRODUCTEN

L’OCCITANE verbindt zich ertoe om getuigenissen te publiceren op de Website, onder voorbehoud van het respecteren van de volgende criteria van gematigdheid: L’OCCITANE behoudt zich het recht voor om niet te publiceren indien berichten onbegrijpelijk van aard, schandalig, lasterlijk, seksistisch, racistisch zijn, of indien het gaat over niet- gerelateerde producten. Bovendien behoudt L’OCCITANE zich het recht voor om de lengte, spelling of bepaalde termen van de getuigenissen te wijzigen, ter wille van de matiging, dan wel om de samenhang van de redactionele Website te verbeteren.

Personen die getuigenissen vermelden, gaan akkoord dat L’OCCITANE gedurende de wettelijke duur van de auteursrechten een gebruiksrecht heeft, die toelaat om de tekst te herwerken, te publiceren, te vertalen en de getuigenis te verspreiden over het geheel van de L’OCCITANE media over de hele wereld.

In het geval dat een getuigenis niet wordt gepubliceerd, zal L’OCCITANE proberen de auteur van de getuigenis te contacteren om te achterhalen hoe ze die het best tevreden stelt. L’OCCITANE waardeert alvast het feit dat de auteurs de tijd nemen om hun ervaringen te delen met andere consumenten van L’OCCITANE.

Begin van de pagina


 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bewaring van gegevens
L’OCCITANE behoudt zich het recht voor om automatisch de domeinnaam van de toegangsleverancier en, waar mogelijk, de e-mailadressen van de gebruikers van de Website te herkennen. De domeinnamen worden gecentraliseerd voor statistische doeleinden. Wij gebruiken de gecommuniceerde informatie om de inhoud van onze Website te verbeteren.

L’OCCITANE bewaart uw gegevens (met uitzondering van het kredietkaartnummer) in elektrische vorm voor het beheer van klantenrelaties.

Teneinde de prestaties van de Website en het gebruik ervan te verbeteren, kan L’OCCITANE, alsook elkeen van de door haar erkende verdelers, auditieve meethulpmiddelen en navigatie- opvolging aanwenden (zoals cookies, markeringen (« tags ») enz.). Enkele voorbeelden van informatie die L’OCCITANE en haar erkende verdelers kunnen opvragen en gebruiken met behulp van hulpmiddelen zijn: informatie aangaande internetbezoeken en uw consumentgewoonten. Deze hulpmiddelen stellen ons niet in staat de koper persoonlijk te identificeren, maar registreert enkel de informatie over het browsen en kan vooral worden gebruikt als onderdeel van een banner-programma. Het is mogelijk om zich tegen de registratie of het gebruik van deze hulpmiddelen, die de browser voor deze doeleinden onderzoekt te verzetten.

Gebruik van gegevens
De persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt door L’OCCITANE, dit met behulp van geautomatiseerde informatica- hulpmiddelen, en met het oog op marketingacties en publiciteit. Deze kunnen zich uiten in het versturen van mailings, uitnodigingen of informatie over onze activiteiten, alsook iedere andere vorm van communicatie. Alle verstrekte gegevens kunnen eveneens gebruikt worden door derde bedrijven, gespecialiseerd in het beheer van persoonlijke gegevens, en gemandateerd door L’OCCITANE, evenwel op voorwaarde dat dit een beperkt gebruik uitmaakt.

Recht op inzage en wijziging
Een recht op inzage, wijziging of opschorting van het geheel van persoonsgegevens, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is gegarandeerd bij wijze van een verzoek dat kan worden gericht aan het volgende e-mail adres: contact@nl.loccitane.com of bij brief gericht aan L’OCCITANE Benelux, Desguinlei 6, B-2018 Antwerpen, België.

Begin van de pagina


 

Wijziging van deze algemene verkoopsvoorwaarden

Bewaring van gegevens
L’OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud of de kenmerken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling geeft aanleiding tot de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun huidige versie, zoals die op het moment van de geplaatste bestelling gelden.

Begin van de pagina


 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

L’OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud of de kenmerken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling geeft aanleiding tot de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun huidige versie, zoals die op het moment van de geplaatste bestelling gelden.

Begin van de pagina


 

GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden verklaard, op grond van een wettelijke bepaling of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, blijven de overige bepalingen onverwijld van kracht en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een geldige bepaling.

Begin van de pagina


 

RETOURZENDINGEN EN RUILINGEN1. Retourzending op grond van het recht van ontbinding:
De klant heeft het recht om zonder opgave van reden binnen een termijn van veertien kalenderdagen deze overeenkomst te ontbinden.
De bedenktijd verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant of een derde, niet zijnde de vervoerder en aangewezen door de klant, de producten en geschenkkaarten fysiek in bezit neemt. Voor het uitoefenen van het recht van ontbinding moet de klant aan L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE of per e-mail: contact@be.loccitane.com zijn besluit tot ontbinding van deze overeenkomst bekendmaken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). De klant kan het model-ontbindingsformulier gebruiken door HIER te klikken, maar dit is niet verplicht. Voor het in acht nemen van de bedenktijd is het voldoende dat de klant zijn bericht over het uitoefenen van het recht van ontbinding verstuurt voor afloop van de bedenktijd. In geval van ontbinding van deze overeenkomst door de klant zal L'Occitane alle van de klant ontvangen bedragen terugbetalen, inclusief de verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant eventueel een andere bezorgwijze heeft gekozen dan de goedkoopste, door L'Occitane aangeboden bezorgwijze) zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen uiterlijk veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop L'Occitane op de hoogte is gebracht van het besluit tot ontbinding van deze overeenkomst. L'Occitane zal overgaan tot terugbetaling met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze als die de klant gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalwijze; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten meebrengen voor de klant. L'Occitane kan de terugbetaling uitstellen totdat L'Occitane de producten en/of kaarten heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs heeft van verzending van de producten en/of geschenkkaarten, waarbij de eerste datum van deze feiten zal worden aangehouden. De klant moet de hele bestelling (de producten en/of geschenkkaarten en promotiegeschenken) naar het volgende adres sturen: L'OCCITANE – KLANTENSERVICE – Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk veertien kalenderdagen nadat de klant zijn besluit tot ontbinding van deze overeenkomst heeft meegedeeld; deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant de producten en/of geschenkkaarten terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De klant dient de directe kosten voor het terugsturen van de producten en/of geschenkkaarten voor zijn rekening te nemen.
De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van producten en/of geschenkkaarten als gevolg van andere handelingen dan de benodigde handelingen voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten/geschenkkaarten. Alle producten en geschenkkaarten moeten beslist in hun oorspronkelijke verpakking en oorspronkelijke staat worden teruggestuurd aan L'Occitane. L'Occitane beschikt over een termijn van vier (4) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de retour gezonden bestelling om de staat van de producten en/of geschenkkaarten na te gaan. Ten aanzien van cosmeticaproducten wordt de klant er om hygiëne- en gezondheidsredenen echter met nadruk op gewezen dat hij zijn recht op ontbinding verliest voor alle cosmeticaproducten waarvan hij de verzegeling verbroken heeft na bezorging.
Aangezien voor cosmeticaproducten waarvan de verzegeling verbroken is om hygiëne- en gezondheidsredenen het recht op ontbinding niet geldt, zal L'Occitane voor deze producten:
- in geen geval overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant);
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen. Voor alle onder de merknaam L'Occitane verkochte producten (behalve cosmeticaproducten en geschenkkaarten) die in waarde verminderd zijn, zal L'Occitane een aftrek toepassen van 50% op de terugbetaling voor deze producten (buiten de verzendkosten), aangezien deze producten door de waardevermindering niet meer verkoopbaar zijn, en:
- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting van 50%;
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting van 50%, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen.
Voor gebruikte geschenkkaarten zal L'Occitane een korting toepassen die afhankelijk is van de oorspronkelijke waarde van de kaart en het bedrag dat daarvan besteed is door de kaarthouder voor zijn besluit tot ontbinding en:
- overgaan tot terugbetaling van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant), met vermindering van de korting;
- terugbetaling vorderen van alle bedragen (inclusief de verzendkosten van de klant) met vermindering van de korting, indien L'Occitane al is overgegaan tot terugbetaling van alle van de klant ontvangen bedragen. Bij problemen verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks en uitsluitend contact op te nemen met de klantenservice.

2. Retourzending op grond van wettelijke garanties:
L'Occitane verzoekt de klant om zich voor een retourzending of ruiling te wenden tot de klantenservice die zal aangeven welke stappen hij moet ondernemen.
RUILING IN EEN FYSIEKE BOETIEK:
De ruiling heeft betrekking op in goede staat geleverde producten of producten met een productiefout.
De producten moeten worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking en mogen niet gebruikt zijn, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken. Ruiling is alleen mogelijk voor een bedrag dat hoger of gelijk is aan de
oorspronkelijke aankoop (buiten de portkosten). Bij een hoger bedrag moet de klant het verschil in de L'Occitane boetieks bijbetalen door middel van de door hem gekozen betaalwijze. In de boetiek wordt geen geld teruggegeven of een tegoed toegekend.

De ruiling moet plaatsvinden in de boetieks in het land van bezorging van de bestelling, te kiezen uit de lijst die te vinden is op: www.loccitane.be/boutique/retour Voor op de website loccitane.be bestelde geschenkkaarten wordt in de boetiek geen geld teruggegeven en deze worden ook niet geruild. Bij een onregelmatigheid in verband met de bestelling verzoekt L'Occitane de klant om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 0800 290 56 (gratis nummer) Voor elke retourzending die niet voortvloeit uit de toepassing van een garantie of het recht van ontbinding, met name in geval van een gebrek aan het product, moet een formeel akkoord worden gesloten tussen de klant en L'Occitane. Indien van toepassing, leidt dit tot een creditering ten gunste van de klant. De kosten voor retourzending komen ten laste van de klant. Elke terugzending van een geschenkkaart die niet het gevolg is van de toepassing van de wettelijke garantie of het recht van ontbinding zal niet in behandeling worden genomen. De geschenkkaart wordt niet vervangen of terugbetaald in geval van verlies, diefstal, vervalsing of einde van de geldigheidsduur.

Bepalingen voor retourzending (anders dan in het kader van de uitoefening van het recht op bedenktijd): De producten en/of geschenkkaarten moeten in de oorspronkelijke verpakking en, voor zover van toepassing ongebruikt, worden teruggestuurd, samen met de eventueel bij de bestelling meegestuurde geschenken. L'OCCITANE EN PROVENCE - KLANTENSERVICE- Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE. Bij problemen verzoek L'Occitane de klant om te bellen met 0800 290 56 (gratis nummer).

BEVOEGDHEID

De verkoop van producten op deze site is onderworpen aan de Belgische Wet en aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

GEHEIMHOUDING, BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & RECHT VAN BEZWAAR TEGEN TELEFONISCHE BENADERING
Onze internetserver herkent automatisch de domeinnaam (van de internetprovider) en, zo mogelijk, het e-mailadres van de internetgebruikers die onze website bezoeken. Wij slaan de domeinnamen centraal op voor statistische doeleinden. Wij gebruiken de verstrekte gegevens voor verbetering van de inhoud van de pagina's op onze website.
L'Occitane verzamelt en bewerkt gegevens van persoonlijke aard over de klant en de geadresseerde van de bestelling (behalve het creditcardnummer) in een geautomatiseerd systeem uitsluitend voor het beheer van de bestellingen. De klant beschikt overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 over een recht op inzage, correctie en bezwaar ten aanzien van alle gegevens van persoonlijke aard die op hem betrekking hebben dat per e-mail uitgeoefend kan worden op het volgende adres: contact@be.loccitane.com of per brief op het volgende adres:
 
L'OCCITANE EN PROVENCE – KLANTENSERVICE - Desguinlei 6, 2018 BERCHEM, BELGIE.

Op grond van dezelfde bepalingen heeft de klant het recht om te verzoeken om gratis inschrijving in het bel-me-niet-register om niet benaderd te worden telemarketingdoeleinden.
Om te zorgen voor betere prestaties van de website en uw gebruik te vergemakkelijken kunnen L'Occitane en haar dienstverleners gebruikmaken van instrumenten voor het meten van bezoek en navigatie (zoals cookies en markers('tags')). Met deze hulpmiddelen kunt u niet persoonlijk geïdentificeerd worden, maar deze registreren informatie over uw navigatiegedrag en kunnen vooral gebruikt worden in het kader van een programma met gerichte commerciële aanbiedingen. Wij wijzen u erop dat u bezwaar kunt maken tegen de registratie of het gebruik van deze hulpmiddelen door de instellingen van uw webbrowser daarop aan te passen.
 
WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
L'OCCITANE behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of de kenmerken van deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling leidt tot aanvaarding van de geldende versie van de algemene verkoopvoorwaarden. Indien de algemene verkoopvoorwaarden gewijzigd worden, gelden deze alleen voor bestellingen die geplaatst worden vanaf die wijzigingen.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig geacht of verklaard worden op grond van een wet, reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegd gerecht, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.
 
 
INTELLECTUELE EIGENDOM
De vennootschappen van de groep L'Occitane zijn houders van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de websites en merken van L'OCCITANE of bezitten de daarbij behorende gebruiksrechten.
Het bezoek aan deze website geeft u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die exclusief eigendom blijven van de vennootschappen van de groep L'Occitane.
De algemene structuur van de website, maar ook de op de website toegankelijke onderdelen in de vorm van teksten, foto's, animaties en afbeeldingen, iconen, kaarten, geluiden, films, software, databases, gegevens en alle overige onderdelen waaruit de website bestaat, zijn exclusief eigendom van de vennootschappen van de groep L'Occitane.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de vennootschappen van de groep L'Occitane mag u in geen geval de gehele website of een deel daarvan reproduceren, weergeven, wijzigen, doorsturen, publiceren of aanpassen op welke drager of op welke wijze dan ook. Wij wijzen u erop dat dit verbod met name, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots voor extractie, reproductie van enig onderdeel van de website, inclusief de aanbiedingen van daar getoonde producten, met name voor commerciële doeleinden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is het u niet toegestaan om een gedeponeerd handelsmerk, een logo of enige andere informatie (inclusief de afbeeldingen, teksten, de lay-out of de vorm) van de groep L'Occitane in te voegen in een frame of framingtechnieken te gebruiken voor het invoegen daarvan. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane is het u niet toegestaan om metatags of andere 'verborgen tekst' te gebruiken met gebruikmaking van de naam of gedeponeerde handelsmerken van de groep L'Occitane.
Gebruik van de gehele website of een deel daarvan zonder toestemming vooraf van de groep L'Occitane, ongeacht de reden daarvoor, kan leiden tot elke geschikte actie, met name een inbreukactie.
Het zonder schriftelijke toestemming vooraf van de groep L'Occitane plaatsen van hyperlinks naar enig gedeelte van de website is verboden.
 
UW MENING OVER ONZE PRODUCTEN
L’Occitane laat haar consumenten hun waardering delen over de producten die door L’Occitane door op de markt worden gebracht door meningen, Beoordeling, tips, suggesties, informatie, aanbevelingen (de “Beoordelingen”) te publiceren over de producten die door L’Occitane op de markt worden gebracht, die gebruikt worden en hun een waardering  te geven op de pagina die hiervoor bestemd is op de website www.loccitane.nl nadat de gebruiksvoorwaarden gelezen werden op de volgende pagina: "Klantenboordelingen - Algemene voorwaarden"

 

Begin van de pagina