Persoonlijke gegevens

PERSOONSGEGEVENS
Privacybeleid
 

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens van Onze Website («Onze Website») en onder de voorwaarden die worden beschreven in dit Privacy Beleid, is het filiaal van L'Occitane International SA, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 5 chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, Zwitserland (genaamd « L'Occitane»). De verzameling van uw persoonlijke gegevens voldoet aan de voorschriften van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.
 
Dit huidige Privacy Beleid met het cookiebeleid (toegankelijk via de volgende link: Cookie Charter) is van toepassing op de gegevens die wij over u verzamelen wanneer u Onze Website en onze applicatie gebruikt. Dit beleid beschrijft de soorten gegevens die wij verzamelen over onze gebruikers en legt uit hoe we deze gegevens gebruiken, onthullen, delen en overdragen  alsook de aangeboden keuzen aan onze gebruikers met betrekking tot deze gegevens.
Het beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer informatie over onze praktijken voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u aan om dit Privacy Beleid zorgvuldig door te lezen.
Als u wenst dat uw persoonlijke gegevens niet gebruikt worden zoals beschreven wordt in dit huidige Privacy Beleid, is het mogelijk dat wij niet in staat zullen zijn om te antwoorden aan sommige van uw eisen.
 
Wij nodigen u uit om dit Privacy Beleid regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen aan dit beleid, met name wijzigingen met betrekking tot de verzamelings- en verwerkingsvoorwaarden van uw persoonlijke gegevens.
 
Te behandelen thema’s
- Verzameling van uw persoonlijke gegevens
- Gebruik van de verzamelde gegevens
- Informatie die wij delen
- Overdracht van uw persoonlijke gegevens
- Informatie over de opslagperiode
- Bescherming van uw persoonlijke gegevens
- Sociale netwerken en inhoud gegenereerd door gebruikers
- Uw rechten
- Links naar websites en diensten van derden
- Wijzigingen in het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens
- Ons contacteren
 

VERZAMELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze boetieks bezoekt, onze evenementen bijwoont, onze inhoud online bekijkt of onze mobiele apps gebruikt. Wanneer u zich bijvoorbeeld als lid aanmeldt en/of lid wordt van ons loyaliteitsprogramma, voor u een online aankoop doet, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotioneel spel, deelneemt aan een activiteit die wij organiseren, door middel van enquêtes, via onze applicaties en sociale media, abonneert  op onze nieuwsbrief, een catalogus bestelt, lid wordt van een premium website met beperkte toegang, u registreert voor een evenement, of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.
Wij kunnen ook informatie over u koppelen en/of combineren die wij verzamelen van verschillende apparaten die u gebruikt.
De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen zijn:
a) Registratiegegevens (naam, adres, e-mailadres, mobielnummer of ander nummer);
b) Gebruikersnamen en wachtwoorden;
c) Persoonlijke gegevens (geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal en beauty profiel, zoals het type huid en haar);
d) Uw interesse en ervaring met onze producten en producten van soortgelijke aard;
e) Betalingsgegevens (creditcardnummer, vervaldatum, autorisatienummer, beveiligingscode, afleveradres en factuuradres);
f) Aankoop en transactie informatie (het type en aantal gekochte en geretourneerde producten);
g) Klantendienstgegevens, de enquêtes en opmerkingen de klantenservice en gegevens die zijn uitgewisseld met ons team van klantenservice;
h) Foto's, video's en andere opmerkingen die u verstrekt;
i) Contactinformatie die u ons verstrekt over uw vrienden of andere personen waarmee u wenst dat wij in contact treden (naam, afleveradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of ander telefoonnummer);
j) Locatiegegevens en geolocatie;
k) Uw gedrag in onze boetieks en / of verkooppunten;
l) Uw sociale gegevens op sociale mediaplatforms indien u via een sociale login verbinding maakt met een van onze sites;
m) De gegevens die betrekking hebben tot u die raadpleegbaar zijn via openbaar beschikbare bronnen, waaronder publiekelijk beschikbare inhoud op sociale-mediaplatforms;
n) Alle andere gegevens die u ons verstrekt na een verzoek aan een van onze diensten; en
o) De gegevens die wij kunnen verkrijgen van externe serviceproviders.


Daarnaast, zoals vermeld in onze Cookies Charter, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen en uw online activiteit traceren, alsook gegevens die bewaard zijn door uw apparaat en uw besturingssystemen, uw IP adres, webpagina’s of advertenties die u bekijkt, de details van uw bezoeken aan onze online content en sociale media, advertentie-ID’s of andere vergelijkbare ID’s, uw online gedrag verzameld door automatische middelen zoals cookies, cookies door derden, webservers, pixel en webbakens en verzameld door demografische middelen, gerelateerd aan interesses en aan context, wanneer u onze inhoud bekijkt, onze applicaties, sociale media gebruikt, ons contacteert via ongeacht welk middel of applicatie, de mails opent die wij u sturen of die derden namens ons sturen, alsook als u de website en netwerken van derden bezoekt waarop onze advertenties worden weergegeven. Wij kunnen de gegevens die wij hebben verzameld, koppelen via geautomatiseerde middelen, zoals uw gegevens en browsegeschiedenis en andere gegevens die wij over u hebben verkregen.
 
Externe providers van applicaties, tools, gadgets en plug-ins op Onze Websites en evenals applicaties van de websites van derden en de netwerken waarop onze advertenties worden gepubliceerd (zoals advertentienetwerken, digitale advertentiepartners en platforms voor sociale media) kunnen ook geautomatiseerde middelen gebruiken, demografische middelen, gerelateerd aan interessegebieden en context, om gegevens over u te verzamelen, zoals uw interacties met deze toepassingen en tracering  van uw online activiteit, en dit, op een voortdurende wijze en via websites van derden. Deze gegevens worden rechtstreeks door deze externe providers verzameld (naast de door ons verzamelde gegevens) en zijn onderworpen aan hun beleid. In de mate dat de wetgeving die van toepassing is toestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor praktijken van deze providers en derden.
 
Als u niet aanvaardt dat wij de onderstaande gegevens met betrekking tot u verzamelen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten niet kunnen verlenen, waaronder diegene die in dit Privacy Beleid worden vermeld.
 

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens? Hoe gebruiken wij uw gegevens voor deze doeleinden? Wat is de juridische basis van het gebruik?
U producten en diensten aanbieden Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om producten en diensten te verschaffen die op uw behoeften zijn afgestemd. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Verwerken van transacties, met inbegrip van betalingen, uitgevoerd via Onze Website Wij gebruiken gegevens inclusief betalingsgegevens voor de uitvoering van transacties, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling via Onze Website. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Maken, bewaren en beheren van uw account Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres en gebruikersnaam, om uw account aan te maken, te registreren en te beheren, bijvoorbeeld door u een wachtwoord  terug te sturen wanneer u ons daarom vraagt en uw identiteit te verifiëren wanneer dat nodig is. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Maken en beheren van accounts in de boetiek Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw account te kunnen creëren in onze boetieks en het te kunnen beheren. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Beheren van uw klantbeoordelingen Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres en pseudoniem, om de beoordelingen die u op onze producten plaatst, te beheren. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
 
Indien wij geen contract met u hebben, is deze verwerking noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, namelijk om beter met u te communiceren en om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.
Met u communiceren en reageren op eventuele verzoeken die u heeft Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw contactgegevens en videochatgegevens, om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
 
Als wij geen contract met u hebben, is deze verwerking noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, om beter met u te communiceren.
Beheer van uw deelname aan promoties, speciale evenementen (zoals wedstrijden, games, prijsvragen, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoek) en uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief aankoop- en operatie-informatie, om uw deelname aan verschillende promoties of speciale evenementen, evenals het loyaliteitsprogramma te beheren. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden (door de regels van de wedstrijden, spellen, sweepstakes te accepteren en de gebruiksvoorwaarden voor het loyaliteitsprogramma te accepteren).
 
Deze behandeling is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, namelijk het beter aanbieden van aanbiedingen, enquêtes en marktstudies.
Leveren of voor u mogelijk maken om deel te nemen aan onze diensten (zoals e-mailnieuwsbrieven, replenishment-service, Express Payment) Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief uw contactgegevens en uw e-mailadres om onze leveringen te garanderen en ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot onze andere diensten. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Onze producten en diensten benutten, evalueren en verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het analyseren van ons klantenbestand, het uitvoeren van gegevensanalyses, accounting en auditing) Wij combineren persoonlijke gegevens, waaronder klantenservice gegevens, om de producten en services die wij u aanbieden te evalueren en te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane.
Sturen van promotionele aanbiedingen en andere communicatie en informatie waarvan wij denken dat het nuttig voor u is (zoals speciale aanbiedingen) via e-mails, post, telefoonberichten, sms en pushmeldingen, en ontwikkelen en uitvoeren en van gerichte marketingcampagnes evenals gedragsreclame, inclusief via displays op applicaties van derden die op uw telefoon zijn geïnstalleerd Wij gebruiken persoonlijke gegevens, waaronder contactgegevens, informatie over aankopen en uw beauty profiel, om u mededelingen te sturen die voor u van belang kunnen zijn. Wij vragen aan u uw toestemming voordat uw gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt.
Met betrekking tot post, is deze verwerking noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane.
U boetiekadressen voorstellen en verzenden van advertenties op basis van uw geografische locatie. Wij gebruiken persoonlijke gegevens, inclusief geolocatiegegevens, om u de coördinaten te geven van de boetieks die zich het dichtst bij uw locatie bevinden en om de advertenties aan te passen aan uw locatie. Wij vragen uw toestemming voordat uw gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt.
Documenteren van uw voorkeuren en gewoonten met betrekking tot onze producten en diensten Wij gebruiken uw persoonlijke informatie, waaronder uw interesse in onze producten en uw ervaring met onze producten, om te begrijpen hoe u van onze producten en diensten geniet. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, zodat wij u beter leren kennen.
Uitvoeren van enquêtes of statistische analyses om Onze Website en onze services te verbeteren Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, waaronder klantenservicegegevens, klantensurvey-enquêtes en -feedbacks, en gegevens die worden uitgewisseld met onze klantenservice om Onze Website en services te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, zodat wij u beter leren kennen.
Voldoen aan onze verplichtingen op voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die bindend zijn voor u Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die ons aan u binden. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die ons met u binden.
Wij verzekeren dat de inhouden op Onze Website, onze pagina’s op sociale netwerken en onze e-mailings op de voor u meest efficiënte manier gepresenteerd worden en personaliseren uw ervaring op Onze Website door u producten te tonen aangepast aan uw noden.  Wij zorgen ervoor dat de inhoud van Onze Website, onze pagina's op sociale netwerken en onze e-mails op de meest efficiënte manier voor u worden gepresenteerd en personaliseren uw ervaring op Onze Website en bieden u informatie en producten aan die zijn aangepast aan uw behoeften. Deze verwerking is noodzakelijk om een rechtmatig belang van L'Occitane te realiseren, om u een aangepaste toegang tot Onze Website te bieden en om uw ervaring tijdens uw bezoek aan Onze Website te verbeteren.
Onze website voorzien en onze advertenties Wij verzamelen de gegevens met betrekking tot de webpagina's die u bekijkt, om u reclame-inhoud aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoet. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, om Onze Website aantrekkelijk te maken en de inhoud ervan te verbeteren.
Beheer van Onze Website, de veiligheid ervan en ons inzetten tegen fraude Wij gebruiken persoonlijke gegevens, waaronder cookies om de veiligheid van onze website bij te werken en te verrijken en om fraude op internet te bestrijden. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, bij het beheren van Onze Website om fraude te voorkomen en de risico's van fraude te bestrijden, maar ook om de veiligheid van Onze Website te verzekeren tijdens uw bezoeken.
Onderzoek uitvoeren en analyseren, met name de effectiviteit van onze marketing- en reclame-inspanningen Wij gebruiken persoonlijke gegevens, waaronder informatie die wij kunnen verkrijgen van externe dienstverleners, om de effectiviteit van onze communicatie-inspanningen te begrijpen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de realisatie van een rechtmatig belang van L'Occitane, voor het analyseren van de effectiviteit van onze communicatie-inspanningen zodat wij uw gebruikerservaring aangenamer kunnen maken en aan uw verwachtingen kunnen voldoen.
Analyseren hoe u Onze Website bezoekt en hoe vaak Wij gebruiken persoonlijke gegevens, inclusief cookies, om uw gebruik van Onze Website te begrijpen. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, voor het
analyseren van uw bezoeken aan Onze Website om tijdens uw volgende bezoeken beter aan uw verwachtingen te voldoen.
Targetten van advertenties en berichten die wij u sturen via advertentienetwerken van derden, zoals zoekmachines zoals Google, en sociale media zoals Facebook Wij gebruiken gegevens van sociale netwerken en netwerken van derden die betrekking hebben op demografische middelen, gerelateerd aan interessegebieden en context, uw online activiteiten. Na het samenvoegen van deze gegevens met andere informatie die wij aan hun hebben verstrekt, kunt u genieten van advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Deze verwerking is noodzakelijk voor het realiseren van een rechtmatig belang van L'Occitane, om u beter te leren kennen en om u een aangename gebruikerservaring te bieden en aan uw verwachtingen te voldoen.
 

INFORMATIE DIE WIJ DELEN

Wij maken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen niet bekend, behalve in de volgende gevallen:
a. Binnen de L'Occitane Group, dat wil zeggen, onze dochterondernemingen en het bedrijf dat ons uiteindelijk controleert (« L'Occitane Groupe »);
b. Met serviceproviders die namens ons diensten verlenen of ons helpen bij het onderhoud en/of de verbetering van Onze Websites, bij het beheren van ons loyaliteitsprogramma, evenals bij de distributie, verbetering en/ of marketing van de producten en diensten die wij u aanbieden, inclusief entiteiten die opdrachten uitvoeren en webhosting verzekeren, informatieopslag, e-mailserviceproviders, marketingdiensten, inclusief directe marketing en diensten die onderzoek en analyses leveren, labelbeheer, zoals Google Analytics en Adobe Analytics. Ga naar de sites voor meer informatie over deze analyseservices en hoe u zich hiertegen kunt verzetten:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy.html
c. Met franchisenetwerk in verband met de verkoop van onze producten in Nederland, met name voor het beheer van de verzamelpunten van producten besteld via Onze Website;
d. Als u expliciet  de mogelijkheid heeft gegeven dat uw gegevens mogen gedeeld worden met categorieën van derden en dat u voor dit uw toestemming heeft gegeven.
Met onze zakelijke partners voor hun eigen doeleinden, inclusief om u informatie over producten en diensten van derden te sturen die voor u van belang kunnen zijn als u dit expliciet beschikbaar heeft gesteld en uw toestemming hebt gegeven;
e. Als wij dit wettelijk verplicht zijn;
f. Met rechtshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen of andere partijen in reactie op een gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of dagvaarding;
g. Wanneer wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk letsel, financiële schade of fraude waardoor u of wij getroffen worde, te voorkomen; illegale activiteiten voorkomen of afwijzen; om de eigendomsrechten van iedereen te beschermen, of de veiligheid, inclusief de onze, of onze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen ons te handhaven;
h. Als onderdeel van de verkoop van het geheel of een deel van ons bedrijf en onze activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering (inclusief ontbinding of liquidatie); en
i. Wanneer u op een andere manier hiermee instemt of ons vraagt om uw informatie met derden te delen.
Wij kunnen geaggregeerde en/of anonieme informatie delen die u niet identificeert voor onze zakelijke doeleinden en die van onze partners, dit omvat het aantal bezoekers aan Onze Website en het aantal klikken op onze advertenties en/of e-mails.
 

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wij over u verzamelen, kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in elk land of gebied waar één of meer van de dochterondernemingen van onze groep of een derde partij die ons diensten verleent, agent of zakenpartner is gevestigd, inclusief andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER),  Zwitserland en de Verenigde Staten voor de bovengenoemde doeleinden. Het kan ook worden afgehandeld door personeel dat buiten de EER en buiten uw land opereert.
 
Wanneer wij uw informatie overdragen naar een land dat niet voldoende bescherming biedt, nemen wij de nodige maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens als volgt te waarborgen:
 
- voor de uitwisseling van persoonsgegevens met de Verenigde Staten wordt de bescherming van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd door het zelfcertificeringsmechanisme van het EU-VS-privacy schild; en
- voor de uitwisseling van persoonsgegevens met [Pakistan, India, Rusland, Australië en Azië] door de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
 
U kunt meer informatie over deze garanties krijgen door contact met ons op te nemen per e-mail of per post  op de adressen die worden vermeld in het gedeelte 'Contact' hieronder en “Ons Contacteren” hieronder.
 

INFORMATIE BETREFFENDE DE OPSLAGPERIODE

Tenzij anders vermeld, slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen moeten wij gegevens bijhouden om te voldoen aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen. Wanneer wij de informatie niet langer nodig hebben, verwijderen wij deze uit onze systemen of anonimiseren wij deze.
 

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 
Wij doen er alles aan passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onvrijwillige vernietiging, toevallig verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang of gebruik.
 

SOCIALE NETWERKEN EN INHOUD GEGENEREERD DOOR GEBRUIKERS

 
Sommige van onze sites en applicaties stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud te plaatsen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de inhoud die op onze sociale platforms wordt gepresenteerd door het publiek kan worden gezien. Dit is de reden waarom u voorzichtig moet zijn wanneer u bepaalde persoonlijke gegevens op deze platforms verstrekt, zoals uw financiële gegevens, uw adres of uw gezondheidsproblemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door anderen worden ondernomen als u persoonlijke gegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst.
 

UW RECHTEN

 
U heeft het recht en de mogelijkheid om uw online accountinformatie en uw voorkeuren te allen tijde te corrigeren, bij te werken en te verwijderen door u aan te melden bij uw account en naar het gedeelte «Mijn account » te gaan of door contact met ons op te nemen in het gedeelte «Contacteer ons » van dit huidige Privacy Beleid.
 
U kunt ons ook vragen om uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen en van uw herroepingsrecht gebruik te maken om geen rechtstreekse marketingcommunicatie van ons te ontvangen zoals uiteengezet in de sectie «Ons contacteren » van dit Privacy Beleid of door de link «zich afmelden of uitschrijven » of de intrekkingsinstructies te volgen die in onze communicatie worden uitgelegd.
 
Het kan enkele dagen duren om uw opnameverzoek te verwerken en u kunt in deze periode promotie-e-mails, marketing-e-mails of e-mails blijven ontvangen. Uw terugtrekking uit direct marketingcommunicatie belet ons niet u andere soorten niet-promotionele berichten te sturen, zoals e-mails die transacties bevestigen.
 
Als u de verzameling van uw locatie en/of geolocatiegegevens wilt voorkomen, kunt u dit doen door de instellingen van uw apparaat te wijzigen en/of beschikt u over de volgende opties:
 
a. Uitschakelen van lokatieservices voor bepaalde toepassingen waarvoor u de verzameling locatiegegevens of geolocatie gegevens voor gerichte direct marketing hebt geaccepteerd;
 
b. Locatiediensten voor alle toepassingen uitschakelen;
 
c. Schakel Bluetooth uit;
 
d. Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=nl; of
 
e. IOS: https://support.apple.com/en-us/HT4228
 
Binnen de limieten die worden bepaald door de toepasselijke wetgeving, kunt u:
 
- toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en een kopie verkrijgen,
- ons vragen om de gegevens te corrigeren, bij te werken, te beperken of te blokkeren,
- ons vragen om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, door contact met ons op te nemen per e-mail of per post op de adressen die worden vermeld in de onderstaande sectie « Ons contacteren ».
 
In overeenstemming met de wet, kunt u uw toestemming die u ons eerder heeft toegekend intrekken of u er tegen verzetten op ieder moment voor legitieme redenen, wat de behandeling van uw persoonsgegevens betreft. Vervolgens zullen wij uw voorkeuren toepassen.
 
U hebt ook het recht richtlijnen op te stellen voor het beheer van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Deze instructies kunnen rechtstreeks worden ingediend bij L'Occitane of bij een derde partij die ze te zijner tijd aan ons zal verstrekken.
 
U kunt alsook de Delegate for Data Protection (DPO) van L’Occitane contacteren per e-mail voor alle vragen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens op het e-mailadres: dpo@loccitane.com.
 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij  de Nationale Commissie Informatie en vrijheid.

 

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

 
Onze Websites en applicaties kunnen links naar sites, applicaties en services bevatten anders dan die van L'Occitane, die kunnen beheerd worden door externe bedrijven. Houd er rekening mee dat wij niet akkoord gaan met of verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze sites van derden, zelfs als wij een link naar deze sites aanbieden. Deze bedrijven hebben mogelijk hun eigen privacy verklaringen of beleid, waarvan wij u ten zeerste aanbevelen deze te lezen en te controleren. Onze producten en diensten zijn mogelijk ook beschikbaar via platforms van derde partijen of andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens van deze sites, applicaties of diensten anders dan die van L'Occitane.
 

WIJZIGINGEN IN HET PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 
Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke gegevenspraktijken te communiceren. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen, inclusief de ingangsdatum. Als u Onze Website blijft gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht gaan, wordt uw voortdurende gebruik van Onze Website beschouwd als uw aanvaarding.
 

CONTACTEER ONS

Als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, ook als u niet langer deel wilt uitmaken van onze mailinglijsten, trekt u uw toestemming in of verzet u zich tegen elke verwerking van uw gegevens of als u vragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: contact.nl-nl@loccitane.com of per post op het volgende adres:
 
L'OCCITANE
 
KLANTENSERVICE
 
Desguinlei 6
 
2018 Antwerpen, België