PERSOONLIJKE GEGEVENS
 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens vanaf onze website, die toegankelijk is op https://be.loccitane.com ("Onze internetsite"), onze winkels en in het kader van evenementen, onder de voorwaarden zoals beschreven in dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, is in principe het filiaal L'OCCITANE International SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 Chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, Zwitserland ("L'OCCITANE"). Ons filiaal L'Occitane Nederland BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Heiligeweg 24 - 1012 XR Amsterdam, Nederland, is echter de verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens die verwerkt worden met betrekking tot de online en offline verkoop, de verzending van L'OCCITANE producten en de fraudebestrijding. Binnen dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens verwijst "L'OCCITANE", "wij", "we" of "onze" naar L'OCCITANE International SA en naar L'OCCITANE Nederland BV, afhankelijk van de aard van de verwerking in kwestie.

Dit Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, met het Cookies Charter (om het te bekijken klik hier), is van toepassing op de gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze internetsite en onze applicatie, een van onze winkels bezoekt, onze online inhoud bekijkt, deelneemt aan een van onze evenementen of op een andere manier zoals uiteengezet in dit Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens.

Het beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij van onze klanten en prospects verzamelen en legt uit hoe wij deze gegevens gebruiken, evenals de keuzes die onze klanten en prospects hebben met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. Het beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van deze gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verzoeken u dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt op de manier zoals beschreven in dit Beleid Bescherming Persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij niet kunnen ingaan op bepaalde verzoeken of u bepaalde diensten niet kunnen aanbieden. Wij verzoeken u dit Beleid ter Bescherming van Persoonsgegevens regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in het beleid, met name wijzigingen die betrekking hebben op de verzameling en voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onderwerpen

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens
Gebruik van de gegevens die wij verzamelen
Informatie die wij delen
Overdracht van uw persoonsgegevens
Informatie over bewaartermijnen
Bescherming van uw persoonsgegevens
Sociale media en user-generated content
Uw rechten
Persoonlijke informatie van minderjarigen
Links naar sites en diensten van derden
Beveiliging
Product reviews
Wijziging van het beleid inzake de bscherming van persoonlijke informatie
Wijziging van het beleid inzake de bescherming van persoongegevens
Contact met ons opnemen
 
 
 

 

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, met name wanneer u onze internetsite gebruikt, onze winkels bezoekt, deelneemt aan evenementen, onze online-inhoud raadpleegt of onze mobiele toepassingen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer u een L'OCCITANE-account opent en/of deelneemt aan ons getrouwheidsprogramma, voordat u online een aankoop doet, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotioneel spel, deelneemt aan een activiteit die wij organiseren door middel van enquêtes via onze applicaties en sociale media, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een catalogus bestelt, zich inschrijft voor een evenement of wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt. Wij kunnen ook de informatie die wij over u verzamelen via de verschillende apparaten die u gebruikt, koppelen en/of combineren.

De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen zijn de volgende:

a) Identificatiegegevens (naam, postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander telefoonnummer)
b) gebruikersnamen en wachtwoorden
c) Persoonlijke gegevens (geboortedatum, geslacht, voorkeurstaal en schoonheidsprofiel, zoals huid- en haartype)
d) Uw belangstelling voor en ervaring met onze producten en producten van soortgelijke aard
e) Betalingsgegevens (bankkaartnummer, vervaldatum, autorisatienummer, veiligheidscode en factuuradres)
f) gegevens over aankopen en transacties (leveringsadres, type en aantal gekochte en geretourneerde producten)
g) gegevens over de klantenservice, enquêtes en opmerkingen van de klantenservice en gegevens die met onze klantenservice zijn uitgewisseld
h) Foto's, video's, vragen, meningen, aanbevelingen en andere opmerkingen die u verstrekt
i) Contactgegevens die u ons verstrekt over uw vrienden en andere personen met wie u contact met ons wilt opnemen (naam, afleveradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of ander telefoonnummer)
j) Locatie- en geolocatiegegevens (indien u hiervoor toestemming hebt gegeven)
k) Uw sociale gegevens op socialemediaplatforms indien u met een sociale login verbinding maakt met een van onze sites
l) Gegevens die op u betrekking hebben en afkomstig zijn van openbaar beschikbare bronnen, waaronder openbaar beschikbare inhoud op socialemediaplatforms, zoals de opmerkingen die u plaatst op de socialemediapagina's van L'OCCITANE
m) Alle andere gegevens die u ons verstrekt naar aanleiding van een verzoek aan een van onze afdelingen, en
n) Gegevens die wij kunnen verkrijgen van leveranciers van externe diensten met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens

Ook kunnen wij, zoals uitgelegd in ons Cookies Charter, bepaalde gegevens verzamelen en uw online activiteiten volgen, evenals de browsergegevens die gekoppeld zijn aan uw apparaat en aan uw besturingssysteem, uw IP-adres, de webpagina's of advertenties die u bekijkt, de details van uw bezoeken aan onze online content en sociale media, advertentie-identifiers of soortgelijke identifiers en uw online acties die verzameld zijn met geautomatiseerde middelen, zoals onze cookies, cookies van derden, webservers, pixels en webbakens, en met demografische middelen, gekoppeld aan interessegebieden en inhoud, wanneer u onze inhoud bekijkt, onze applicaties en sociale media gebruikt, contact met ons opneemt via welk middel of welke toepassing dan ook, de e-mails opent die wij u toesturen of die door providers namens ons worden verzonden en wanneer u de internetsites en netwerken van derden bezoekt waarop onze advertenties worden weergegeven. Wij kunnen verbanden leggen tussen de gegevens die wij langs geautomatiseerde weg hebben verzameld, zoals uw gegevens en uw browsegeschiedenis, en andere gegevens die wij over u hebben verkregen.

De leveranciers van toepassingen, tools, gadgets en plug-ins van derden op onze internetsites en toepassingen, evenals internetsites en netwerken van derden waarop onze advertenties worden weergegeven (zoals advertentienetwerken, digitale advertentiepartners en socialemediaplatforms), kunnen ook geautomatiseerde middelen gebruiken, gekoppeld aan interessegebieden en context, om gegevens over u te verzamelen, zoals uw interacties met deze functies, terwijl ze uw onlineactiviteit traceren, constant en via internetsites van derden. Deze gegevens worden rechtstreeks door deze externe leveranciers verzameld (naast de door ons verzamelde gegevens) en zijn onderworpen aan hun eigen beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. In bepaalde situaties kunnen wij optreden als een gezamenlijke gegevensbeheerder met socialemediaplatforms. Bijvoorbeeld in het geval dat de aanwezigheid of het gebruik van een sociale plug-in, zoals een "Like"-knop, resulteert in de overdracht van sommige van uw persoonsgegevens aan het overeenkomstige sociale-mediaplatform. Alle verdere verwerking van uw persoonsgegevens die op een dergelijke manier door sociale mediaplatforms zijn verzameld, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van dat sociale mediaplatform. Wij nodigen u uit om het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen van alle socialemediaplatforms, waarvoor de plug-ins op onze internetsites zijn opgenomen, met name:

Facebookhttps://facebook.com/privacy/explanation/
Instagramhttps://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Twitterhttps://twitter.com/en/privacy
Pinteresthttps://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Youtubehttps://policies.google.com/privacy


GEBRUIK VAN DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 

Waarom verwerken we uw gegevens? Hoe gebruiken we uw gegevens voor deze doeleinden? Wat is de wettelijke grond voor deze verwerking?
Om u producten en diensten aan te bieden, te leveren of u in staat te stellen aan onze diensten deel te nemen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u producten en diensten te kunnen leveren die op uw behoeften zijn afgestemd. In het bijzonder gebruiken wij uw post- en e-mailadressen om ervoor te zorgen dat onze leveringen u bereiken en dat u toegang krijgt tot onze andere diensten. Wij gebruiken deze gegevens om de tussen u en ons bestaande contractuele verplichtingen na te komen.
Om transacties te verwerken, met inbegrip van betalingen, die via onze internetsite worden verricht Wij gebruiken gegevens, via onze betalingstussenpersoon, waaronder betalingsgegevens, om transacties te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via onze internetsite. Wij gebruiken deze gegevens om de tussen u en ons bestaande contractuele verplichtingen na te komen.
Om u een expresbetalingsdienst aan te bieden Als u ons daarom vraagt, kunnen wij, via onze betalingstussenpersoon, uw bankkaartgegevens veilig opslaan, met uitzondering van uw beveiligingscode, zodat u in de toekomst gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen.nt service Wij verkrijgen uw toestemming voordat wij uw gegevens voor deze doeleinden verwerken.
Om uw online-account aan te maken, te registreren en te beheren en u in staat te stellen actief deel te nemen aan onze diensten (zoals het volgen van uw bestellingen, het beheren van uw verlanglijstje, herinneringsdiensten voor herbestellingen en herbevoorrading, enz.) Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw e-mailadres en uw contactgegevens, om uw account aan te maken, te registreren en te beheren, bijvoorbeeld door u een wachtwoord te geven wanneer u ons daarom vraagt en door uw identiteit te verifiëren wanneer dat nodig is, en om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot onze diensten. Wij gebruiken deze gegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
Wij gebruiken deze gegevens om de contractuele verplichtingen na te komen die tussen ons en u bestaan.
Om in-store accounts aan te maken, te registreren en te beheren Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw in-store account te openen, te registreren en te beheren. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die tussen ons en u bestaan.
Om uw meningen als klanten te beheren Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres en gebruikersnaam, om de meningen te beheren die u over onze producten publiceert. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk een betere communicatie met u en de verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.
Om met u te communiceren en uw eventuele vragen te beantwoorden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw identificatiegegevens en de andere gegevens die u telefonisch of via videochat verstrekt, om met u te communiceren en om op uw vragen te antwoorden. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die tussen ons en u bestaan.
Hoewel wij geen contract met u hebben, is deze verwerking noodzakelijk om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk een betere communicatie met u en het beantwoorden van uw verzoeken.
Om uw deelname aan promoties, speciale evenementen (zoals wedstrijden, spelen, willekeurige trekkingen, aanbiedingen, enquêtes en marktstudies) en uw deelname aan ons getrouwheidsprogramma te beheren Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met inbegrip van aankoop- en transactiegegevens, om uw deelname aan diverse promoties of speciale evenementen, alsook het getrouwheidsprogramma te beheren. Wij gebruiken deze gegevens om de contractuele verplichtingen na te komen die tussen ons en u bestaan (wanneer u de regels van de wedstrijden, spelen of willekeurige trekkingen aanvaardt en wanneer u de voorwaarden van het getrouwheidsprogramma aanvaardt). Indien wij geen contract met u hebben, is deze verwerking noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van L'OCCITANE, namelijk om aanbiedingen, enquêtes en marktstudies beter voor te bereiden.
De L'OCCITANE community beheren en overzien waar u vragen kunt stellen, advies kunt geven en aanbevelingen kunt doen Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, gebruikersnaam, uw gepubliceerde inhoud en uw naam en geboortedatum (optioneel). Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die tussen ons en u bestaan. Uw geboortedatum wordt (facultatief) verwerkt voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk om u beter te leren kennen en u beter passende inhoud aan te bieden.
Om onze producten en diensten op de markt te brengen, te evalueren en te verbeteren (met name de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, de analyse van ons klantenbestand, de uitvoering van gegevensanalyses, boekhouding en audits). Wij combineren persoonsgegevens, met name verstrekt door de klantendienst, om de producten en diensten die wij u aanbieden te beoordelen en te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, om haar producten en diensten te verbeteren.
Om u promotionele aanbiedingen en andere mededelingen en informatie te sturen waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn (zoals speciale aanbiedingen) via e-mails, brieven, telefoonberichten, sms en pushberichten, telefonisch contact met u op te nemen om u onze nieuwe producten en diensten voor te stellen, alsmede om u een gepersonaliseerde ontmoeting in de winkel voor te stellen en om gerichte marketingcampagnes te ontwikkelen en uit te voeren, naast reclame op basis van surfgedrag, onder meer via berichten op applicaties van derden die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, op websites en via sociale media. Wij gebruiken persoonsgegevens, waaronder contactgegevens, informatie over aankopen en over uw schoonheidsprofiel, om contact met u op te nemen en u mededelingen te sturen die u waarschijnlijk zullen interesseren. Wij verkrijgen uw toestemming alvorens uw gegevens voor dergelijke doeleinden te verwerken. Wat onze commerciële prospectie per brief en per telefoon betreft, is deze verwerking noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van L'OCCITANE, om u aanbiedingen en reclame aan te bieden die aan uw verwachtingen beantwoorden. Met betrekking tot de gerichte marketingcampagnes via marketingberichten op applicaties van derden die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, op websites van derden en via sociale media, is deze verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen van L'OCCITANE, om u aanbiedingen en reclame te kunnen bieden die aan uw verwachtingen voldoen.
Om u winkeladressen en diensten aan te bieden op basis van uw geografische locatie. Wij gebruiken persoonsgegevens, met inbegrip van geolocatiegegevens, om u de contactgegevens te verstrekken van de winkels die zich het dichtst bij uw locatie bevinden en aanverwante diensten, zoals de mogelijkheid om uw bestellingen in de winkel af te halen. Wij verkrijgen uw toestemming voordat wij uw gegevens voor deze doeleinden verwerken.
Om uw voorkeuren en gewoonten met betrekking tot onze producten en diensten te documenteren Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw belangstelling voor onze producten en diensten en uw ervaring daarmee, om te begrijpen hoe u onze producten en diensten optimaal benut. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk om u beter te leren kennen en zo onze producten en diensten te verbeteren.
Om enquêtes of statistieken te analyseren teneinde onze internetsite en onze diensten te verbeteren Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van de gegevens van de klantendienst, enquêtes, opmerkingen van de klantendienst en gegevens uitgewisseld met onze klantendienst, evenals de uitwisselingen binnen de L'OCCITANE gemeenschap en uw geboortedatum (facultatief), om onze internetsite en onze diensten te verbeteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk om u beter te leren kennen en onze producten en diensten te verbeteren.
Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit tussen u en ons bestaande contracten of overeenkomsten Wij gebruiken uw persoonsgegevens om beter te voldoen aan uw verwachtingen, die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die tussen ons en u bestaan. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die tussen ons en u bestaan.
Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze internetsite, onze pagina's op sociale media en onze e-mailberichten zo efficiënt mogelijk voor u worden gepresenteerd, en door u informatie en producten aan te bieden die aan uw behoeften voldoen Wij gebruiken persoonsgegevens, met name met betrekking tot uw online-activiteit op onze internetsite, uw facturerings-/leveringsadres (indien u reeds een bestelling hebt geplaatst) en uw browser en besturingssysteem om ervoor te zorgen dat onze internetsite correct op uw computer wordt weergegeven en om u informatie en producten aan te bieden die aan uw behoeften beantwoorden. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk het aanpassen van de inhoud van onze internetsite, onze pagina's in de sociale media en onze e-mails om ervoor te zorgen dat ze doeltreffend worden gepresenteerd en u een gepersonaliseerde ervaring bieden.
Om onze website en onze reclame aan te vullen Wij verzamelen met name gegevens met betrekking tot de webpagina's die u bekijkt, om u op onze internetsite reclamecontent aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoet. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk om onze website aantrekkelijk te maken en de inhoud ervan te verbeteren.
Om onze internetsite te beheren en fraude te bestrijden Wij gebruiken persoonlijke gegevens, met inbegrip van identificatiegegevens, informatie met betrekking tot uw aankopen en transacties, evenals gegevens verzameld met behulp van cookies, om de veiligheid van onze internetsite te actualiseren en te verbeteren en om internetfraude te bestrijden.
Wat de fraudebestrijding betreft, is het mogelijk dat er meer tijd nodig is om uw bestellingen en verzoeken te verwerken, zodat L'OCCITANE de nodige controles kan uitvoeren. Indien wij fraude vaststellen, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn u de goederen en/of diensten te leveren die u hebt besteld/gevraagd.
Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk het beheer van onze internetsite om fraude te voorkomen en elk risico op fraude te bestrijden, waarbij ook de veiligheid van onze internetsite tijdens uw bezoeken wordt gewaarborgd
Om onderzoek en analyses te verrichten naar de doeltreffendheid van onze marketing- en reclame-inspanningen Wij gebruiken persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens die wij kunnen verkrijgen van leveranciers van externe diensten, zoals gegevens die ons in staat stellen te bepalen of u interactie hebt gehad met een van onze advertenties, om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van onze communicatie-inspanningen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk het analyseren van de doeltreffendheid van onze communicatie-inspanningen om u een aangenamere gebruikerservaring te bieden die beter aan uw verwachtingen beantwoordt.
Om te analyseren hoe en hoe vaak u onze website bezoekt Wij gebruiken persoonsgegevens, waaronder cookies, om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze internetsite. Deze verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van L'OCCITANE, namelijk het analyseren van uw bezoeken aan onze internetsite om bij toekomstige bezoeken beter op uw verwachtingen te kunnen inspelen.
Om de advertenties en berichten die wij naar u sturen te richten, via advertentienetwerken van derden, waaronder zoekmachines zoals Google en sociale media zoals Facebook Wij gebruiken gegevens van sociale medianetwerken en netwerken van derden die met name betrekking hebben op demografische middelen in verband met interessegebieden en context, evenals uw online activiteiten, op een geïsoleerde of gecombineerde manier. Na samenvoeging van deze gegevens met andere informatie die wij aan hen hebben verstrekt, ontvangt u reclameboodschappen die zijn afgestemd op uw interesses op de website van L'OCCITANE, op sites van derden en op sociale media. Deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van L'OCCITANE, namelijk om u beter te leren kennen en om u een aangenamere gebruikerservaring te bieden die beter aan uw verwachtingen beantwoordt.

 
INFORMATIE DIE WE DELEN

Wij maken de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen niet openbaar, behalve in de volgende gevallen:

a. Binnen de L'OCCITANE Groep wereldwijd, d.w.z. met onze dochterondernemingen en het bedrijf dat ons uiteindelijk controleert ("L'OCCITANE Groep")
b. We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe je onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Hierdoor weten we welke pagina's het populairst en het minst populair zijn en kunnen we zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/veiligheidsdoeleinden en advertenties. Bezoek de Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie over hoe Microsoft je gegevens verzamelt en gebruikt.
c. Met dienstverleners die diensten verlenen in onze naam, die ons helpen met het onderhoud en/of de verbetering van onze websites en het beheer van ons getrouwheidsprogramma, evenals met de distributie, verbetering en/of marketing van de producten en diensten die wij u aanbieden, met inbegrip van de entiteiten die bestellingen verwerken en webhosting, informatieopslag, leveranciers van e-maildiensten en marketingdiensten, met inbegrip van direct marketing, het beheer van de L'OCCITANE gemeenschap, evenals onderzoeks- en analysediensten en tag management diensten zoals Google Analytics, leveren. Voor meer informatie over deze analysediensten en over uw recht op verzet, kunt u terecht op de volgende site:
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
e. Wanneer we gebruikmaken van de diensten voor gerichte marketing en gedragsgerichte reclamecampagnes die worden aangeboden door onze partners Google en Facebook. Om meer te weten te komen over hoe deze partners uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken, verwijzen wij u naar hun Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op deze diensten en de bijbehorende gegevensverwerking
f. Met ons netwerk van franchisenemers in verband met de verkoop van onze producten, met name voor het beheer van de afhaalpunten voor producten die via Onze internetsite worden besteld
g. Met onze professionele partners voor de co-branding van producten, gezamenlijke promoties, gemeenschappelijke communicatie en programma's
h. Met onze professionele partners voor hun eigen doeleinden, onder meer om u informatie te verstrekken over producten en diensten van derden die u zouden kunnen interesseren, indien u formeel te kennen hebt gegeven dat u deze mogelijkheid hebt en u hiervoor uw toestemming hebt gegeven
i. Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn
j. Met de politieautoriteiten, vertegenwoordigers van de overheid of andere partijen in reactie op een gerechtelijke beslissing, gerechtelijke procedure of dagvaarding
k. Wanneer wij van mening zijn dat deze openbaarmaking noodzakelijk of gepast is ter voorkoming van fysieke schade, financieel verlies of fraude die u of ons mogelijk treft, ter voorkoming of melding van illegale activiteiten, ter bescherming van de eigendomsrechten of de veiligheid van een persoon, met inbegrip van de onze, of bij toepassing van onze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen ons
l. Als onderdeel van de verkoop van ons bedrijf en zijn activa of een deel daarvan aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of -herstructurering (met inbegrip van ontbinding of vereffening), en
m. Wanneer u hiervoor op een andere manier toestemming geeft of ons vraagt om uw informatie met derden te delen

Wij kunnen anonieme informatie die u niet identificeert, delen voor onze eigen commerciële doeleinden of die van onze partners, waaronder met name het aantal bezoekers van onze internetsite en het aantal kliks op onze reclame en/of e-mails.

DE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen, geraadpleegd en verwerkt vanuit/in een land of gebied waar een of meer dochterondernemingen van onze Groep of providers gevestigd zijn, met inbegrip van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, voor de hierboven genoemde doeleinden.

 

Wanneer wij uw gegevens overdragen naar een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie valt, nemen wij alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en het toezicht op de normen die door deze dienstverleners worden gehanteerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en beveiliging. Overdrachten buiten de EER kunnen derhalve plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten: het beheer en de moderatie van productbeoordelingen (de Verenigde Staten, Madagaskar), IT-ondersteuning en onderhoudsdiensten (de Verenigde Staten, Marokko, India), fraudepreventie en het gebruik van gegevens online en op sociale netwerken (de Verenigde Staten). U kunt meer informatie over deze garanties krijgen door per e-mail of per post contact met ons op te nemen op de adressen die in de rubrieken "Uw rechten" en "Contact opnemen met ons" hieronder staan vermeld.

BEWAARTERMIJN VAN INFORMATIE

 

Tenzij anders aangegeven, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te verwezenlijken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Als algemene regel geldt:

  • Tenzij u bezwaar maakt of verzoekt om verwijdering, bewaren wij uw klantgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie en voor een verdere periode van drie jaar na het laatste contact of beëindiging van deze zakelijke relatie (geen actieve interactie met ons), in overeenstemming met de regelgeving en lokale instructies. Wij kunnen aan het einde van deze periode van drie jaar opnieuw contact met u opnemen om na te gaan of u wilt dat wij uw gegevens in ons klantenbestand bewaren. Indien wij geen positief en expliciet antwoord van u ontvangen, zullen uw gegevens worden gewist of gearchiveerd voor bewijskrachtige doeleinden, in overeenstemming met de geldende bepalingen
  • Indien u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van marketingmateriaal, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of gedurende een periode van drie jaar van inactiviteit (geen actieve interactie met ons)
  • Bankgegevens worden verwijderd zodra de transactie is voltooid of gearchiveerd voor bewijskrachtige doeleinden, in overeenstemming met de geldende bepalingen. Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen deze gegevens worden bewaard tot de vervaldatum op uw bankkaart. Uw veiligheidscode wordt niet bewaard
  • In voorkomend geval kunnen de gegevens betreffende uw identiteitsdocumenten maximaal één jaar worden bewaard voor het geval u uw rechten doet gelden
  • De gegevens die nodig zijn om het bewijs te leveren van een recht of een contract, of die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen
  • Gegevens met betrekking tot de opname van telefoongesprekken ter verbetering van de kwaliteit van onze klantenservice worden bewaard voor de duur die voor dit doel nodig is, met een maximum van zes maanden
  • Indien u contact met ons opneemt in verband met een sollicitatie, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om uw sollicitatie te verwerken
  • Als wij cookies op uw apparaat installeren, bewaren wij uw gegevens alleen voor de duur die nodig is om hun doel te bereiken (bijv. voor de duur van een sessie voor cookies gekoppeld aan het winkelwagentje of sessie-identificatiecookies) en voor elke vastgestelde periode in overeenstemming met de regelgeving en lokale instructies

In sommige gevallen zijn wij verplicht gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen, om ons in staat te stellen onze rechten ui te te oefenen (bv. het indienen van een beroep bij een rechtbank) of voor statistische of historische doeleinden. Wanneer wij de informatie niet meer nodig hebben, wordt deze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd, zodat zij niet meer kan worden gebruikt om u te identificeren.

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onvrijwillige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking, toegang of gebruik.

SOCIAL MEDIA EN USER-GENERATED CONTENT

 

 

Sommige van onze sites en applicaties, waaronder de L'OCCITANE community, stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud te plaatsen. Houd er rekening mee dat alle inhoud die op onze sociale platforms wordt geplaatst, door het publiek kan worden gezien. U moet daarom waakzaam zijn met betrekking tot het plaatsen van bepaalde persoonlijke gegevens op deze platforms, zoals financiële gegevens, uw adres of eventuele gezondheidsproblemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonlijke gegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst.

UW RECHTEN

 

 

U hebt het recht en de mogelijkheid om de informatie in uw online account, evenals uw voorkeuren, op elk moment te corrigeren, bij te werken en te verwijderen door in te loggen op uw account en het overeenkomstige gedeelte te vinden onder "Mijn account", of door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen" van dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

U kunt ons ook vragen om uw gegevens uit onze distributielijsten te verwijderen en uw recht op bezwaar uitoefenen om geen direct-marketingberichten van ons te ontvangen, zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen" van dit Beleid Bescherming Persoonsgegevens, of door de link "Uitschrijven" te volgen of de instructies voor het intrekken van het abonnement die in onze berichten staan. Het kan enkele dagen duren om uw verzoek tot terugtrekking te verwerken en het is mogelijk dat u gedurende deze tijd promotionele of marketing e-mails of brieven blijft ontvangen. Uw weigering om direct marketing berichten te ontvangen weerhoudt ons er niet van om u andere soorten niet-promotionele berichten te sturen, zoals e-mailbevestigingen van transacties.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw geolocatiegegevens om de dichtstbijzijnde winkel te vinden, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen door uw browserinstellingen aan te passen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wet, kunt u:

- Toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en een kopie daarvan verkrijgen

- Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken
- Ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
- Ons vragen uw persoonsgegevens te wissen
- Ons vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken door contact met ons op te nemen per e-mail of per brief naar de adressen die in de rubriek "Contact" hieronder zijn vermeld

Wanneer de wet dit toestaat, kunt u uw eerder gegeven toestemming intrekken of, op elk moment en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan uw voorkeuren toepassen.

U hebt ook het recht om instructies te geven voor het beheer van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Deze instructies kunnen rechtstreeks aan L'OCCITANE worden gegeven of aan een derde die ze ons te gelegener tijd zal bezorgen.

U kunt ook per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van L'OCCITANE met al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, op het volgende adres: dpo@loccitane.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN

 

Onze diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

LINKS NAAR SITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

 

 

Onze internetsites en toepassingen kunnen links bevatten naar andere sites, toepassingen en diensten dan die van L'OCCITANE, die door derden kunnen worden beheerd. Wij wijzen u erop dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sites van derden niet goedkeuren en hiervoor niet verantwoordelijk zijn, ook niet als wij een link naar deze sites aanbieden. Deze bedrijven kunnen hun eigen verklaringen of beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben en wij raden u ten zeerste aan deze te lezen en te bestuderen. Onze producten en diensten kunnen ook aan u worden aangeboden via platforms van derden of andere kanalen van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze sites, toepassingen of diensten die niet door L'OCCITANE worden aangeboden.

BEVEILIGING

 

 

Alle transacties in deze online winkel worden beschermd door Secure Sockets Layer (SSL) en Secure Data Encryption waarbij een 1024-bit proces wordt gebruikt om alle persoonlijke gegevens te coderen. Dit geavanceerde coderingsproces zorgt ervoor dat nieuwsgierige ogen uw persoonlijke gegevens niet kunnen decoderen wanneer deze van uw computer naar de onze en van onze computer naar die van de bank reizen. Ook worden alle creditcardbetalingen in real-time verwerkt voor uw veiligheid en onmiddellijke gemoedsrust.

 

U kunt zien of uw browser in de beveiligde modus staat door te kijken naar het hangslotpictogram in de benedenhoek van uw scherm of aan het einde van de adresbalk van uw browservenster.

Ons internet maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen die alle persoonlijke informatie die is opgeslagen op onze servers en systemen beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik.

Aangezien echter geen enkele datatransmissie via het internet als 100% veilig kan worden gegarandeerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor ongeoorloofde toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten onze redelijke controle valt.

PRODUCT REVIEWS

 

L'OCCITANE verwelkomt feedback over uw ervaring met onze producten. Wij zullen zowel positieve als negatieve getuigenissen publiceren, zolang de productgetuigenissen nauwkeurig en constructief zijn. Indien u een getuigenis plaatst die wij niet publiceren, zal onze klantendienst contact met u opnemen om onze productkwaliteit en service te verbeteren. Wij behouden ons ook het recht voor om uw getuigenissen te bewerken op lengte, spelling, enz., en om uw opmerkingen te publiceren in e-mails en ander marketingmateriaal. Dank u dat u de tijd neemt om uw gedachten met andere L'OCCITANE klanten te delen.

WIJZIGING VAN HET BELEID INZAKE DE BSCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

 

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen, met inbegrip van de ingangsdatum.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

 

Als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, met name als u van onze distributielijsten geschrapt wilt worden, als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres contact.nl-nl@loccitane.com of stuur een brief naar het volgende adres:

L'OCCITANE - CUSTOMER SERVICE
Heiligeweg 24
1015RX Amsterdam
Nederland