ENTREPRENEURS DU MONDE, HET PROJECT

In 1998 wordt de Franse organisatie Entrepreneurs du Monde opgericht. Ze bevordert de economische integratie van famillies die leven in bijzonder onzekere gebieden.

Sinds 2009, steunt L'Occitane Entrepreneurs du Monde in Burkina Faso om zo de socio-economische ontwikkeling van vrouwen te bevorderen met behulp van microkredieten, maar ook, en vooral, door hen te helpen hun vaardigenheden te versterken om zo zelfvoorzienend te worden.

DE KAARS VAN MARIE CLAIRE 2017

In 2017, zal het project het mogelijk maken om de acties van het NGO uit 2016 voort te zetten met als doel 13 000 vrouwen uit Burkina Faso op te leiden. 

Het einddoel van dit project blijft de consolidatie en ontwikkeling van de vaardigheden van deze vrouwen om hun welzijn op lange termijn te verzekeren.

STEUN HET PROJECT ZELF OOK!

Koop uw Kaars van Marie Claire en steun het project van Entrepreneurs du Monde in Burkina Faso en 10 andere ontwikkelingslanden!
Steun 143 000 mensen die geholpen worden door het NGO bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling!
IK HELP MEE