Ondernemerszin

Door het aanmoedigen van netwerken, innovatie en het nemen van risico's, bevorderen wij de ondernemingszin van eenieder. Dankzij een proactieve en verantwoordelijke houding en door blijk te geven van zelfstandigheid en leiderschap, kunnen wij elke dag blijven bouwen aan een werkomgeving die actief, stimulerend en gedreven is.


Yacine Benkritly

Yacine Benkritly

Directeur internationale BtoB


Het B-to-B kanaal waarvoor ik verantwoordelijk ben, heeft als opdracht het uitwerken van de aanwezigheid en de zichtbaarheid van L’Occitane, via ons assortiment mini-producten, in de mooiste hotels en resorts van de wereld, maar ook bij luchtvaartmaatschappijen en op luxe cruises. Wij laten zo onze "reizende" klanten het beste van L’Occitane ontdekken en ons merk ervaren in een unieke, aangename en uiterst kwalitatieve omgeving.

In ons vak vertaalt ondernemingszin zich vooreerst in de invoering van een besluitvormingsproces die bestaat uit het nemen en bewust accepteren van risico's. Dit vereist noodzakelijkerwijze een persoonlijke en voortdurende toe-eigening van de opdrachten waarvoor men verantwoordelijk is. Het begrip "Ownership" is essentieel om zich nauw te betrekken bij alle actieplannen en de mogelijke gevolgen van de activiteiten te anticiperen.

Hiervoor moet men op zijn beurt blijk geven van een "leadership"  die verder reikt dan de eigen rechtstreekse teams en omgeving, naar het geheel van ondersteunende rollen en deze delen betrekken en motiveren, teneinde een goede verwezenlijking van de doelen te bekomen. Een beetje zoals een directeur van een klein bedrijf er onafgebroken naar streeft voordeel te halen uit alle toegevoegde waarde.

Deze ondernemingszin leeft voort in onze groep dankzij een sterk vertrouwen van het management. Het nemen van risico's wordt gewaardeerd, nieuwe projecten en creativiteit worden aangemoedigd en men heeft het recht om fouten te maken zolang men zich baseert op duidelijke, afgesproken beleidsplannen die, zelfs bij falen, onze expertise vermeerderen en het begrip van de verwachtingen van onze klanten vergroten.